Orhan KALAYCI, bu çalışmasında CMMI modelini hepimizin anlayabileceği duru bir dile çevirmek ve özetlemekle yetinmemiş, aynı zamanda CMMI modeline göre bir iyileştirme projesi yürütenlere, durumlarını sorgulamaya olanak verebilecek, yapmakta olduğu çalışmaların başarısını kontrol etmek için başvuracağı soruları da oluşturmuş.

 Hasan Kobakçı, ASELSAN

  

CMMI konusunda “yapılacaklar” için başarılı bir yol gösterici… Konuya ilgi duyan herkes için önemli bir başvuru kaynağı ….

 Türkçe terminolojinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması konusunda önemli misyon üstlenmiş bir kitap…

Özden K. ÖZSELÇUK, YALTES Kalite Güvence Müdürü

  

Zamanını denetime ve süreçlere adamış bir kişi olarak  Orhan KALAYCI, CMMI nedir sorusuna Türkçe yanıt arayanlara soru-cevap anahtarı hazırlamış ve bu kitabı ile tedarikçilerinize/çalışanlarınıza  hangi soruları soracağınızı, bünyenizdeki süreçleri nasıl sorgulayacağınızı size fısıldıyor.

Zafer Babür,  İş Geliştirme Müdürü, Eczacıbaşı Bilişim A.Ş.

  

Son birkaç yıldır Türkiye’nin küresel dünyaya entegre olma hızının ve kabiliyetinin arttığını gözlemliyoruz. Buna paralel olarak yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerimiz için tüm dünyada iş yapma fırsatları oluşmaya başlıyor. Ancak bunun için dünya standartlarında iş yapma yeteneğini kazanmaları gerekiyor. Diğer yandan iç pazarda yoğunlaşan rekabet sonucunda, devlet kaynaklı büyük yazılım projelerini yüklenecek şirketlerin de bu işleri başarıyla tamamlayabilecek kurumsal olgunluğa sahip olduklarını belgelemeleri bekleniyor. Sektöre yeni giren vizyon sahibi şirketler, ISO 9001 ve NATO AQAP serisi standartlara göre iş yapmaya alışmış köklü şirketlerle başa baş bir şekilde SEI CMMI tetkikine hazırlanıyorlar. 

Türkiye’de CMM/CMMI konusundaki bilinçlenmenin artması doğrultusunda uzunca bir süredir ana dilde yayınları ve eğitimleri ile öncülük eden Orhan KALAYCI, bu sefer de CMMI tetkiklerine hazırlanılması sürecinde karşılaşılan önemli bir boşluğu dolduruyor.

Çalışanların önceden sorulara aşina olmamalarından ötürü tetkikçinin ne sormaya çalıştığını anlayamamaları ihtimalini büyük ölçüde ortadan kaldıran tipik bir soru setini okuyucularına sunuyor.  Tetkikçilerin kullanmak zorunda oldukları standart bir soru seti olmadığını ve değerlendirmenin gidişatına göre soruların değişebileceğini biliyoruz. Ancak kitapta verilen sorular süreç alanının tanımı ile birlikte çalışıldığı taktirde, değerlendirmeye katılan şirket çalışanlarının tetkik metodunu önceden kavrayarak daha iyi organize olmaları sağlanacak ve tetkikçi ile iletişim problemi yaşanmadan tetkikin amacı doğrultusunda hızla ilerlemesi mümkün hale gelecektir. 

CMMI yolcularının, CMMI Çerçevesi altında tanımlanan amaçları gerçekleştiren pratikleri içselleştirmeleri temennisiyle,

Dr. Kıvanç Dinçer, PMP, TÜBİTAK-UEKAE

  

Başarılı olmak isteyen kuruluşlar, rol, görev ve kontrol süreçlerinin daha iyi tanımlandığı ve takip edildiği sistemlerle yürütmek arzusundadırlar. Özellikle sistem mühendisliği ve yazılım disiplinlerinde faaliyet gösteren ve gelişmiş rekabet gücüne ulaşmak isteyen kuruluşlar için CMMI çalışmalarına önem verilmesinin ve düşüncelerin uygulamaya geçirilmesinin zamanı gelmiştir.

Başarı için, başarıya giden yol olarak düşünüldüğünde, bu kitap, CMMI modelini tanımak isteyenler için başvurulacak bir el kitabıdır. Sistemin tanımlanarak, izlenebilirliğinin ve geliştirilmesinin sağlandığı, temelde bir değerlendirme yöntemi olan denetlemelerin hala bir hata arayışı olarak algılandığı ülkemizde, CMMI denetimlerinin nasıl yapıldığını merak edenler ve 3. olgunluk seviyesi süreç alanları ile birlikte CMMI modeli kavram ve terimlerinin ne anlama geldiğini öğrenmek isteyenler için takip edilmesi gereken bir kaynaktır. Bu kitap, okurken kendi organizasyonumuzun durumunu görüp geliştirme fırsatları yakalama imkânı sağlayabilecek seviyede hazırlanmıştır.

Ülkemiz için ilk olan, kendi dilimizde hazırlanan CMMI kitabının, kuruluşlar için çok iyi bir rehber olacağını şimdiden görmekteyim. Bu kitapla birlikte birçok firmanın, CMMI çalışmalarını geliştireceği inancındayım.

Böyle bir faydalı kaynak ve rehber olabilecek kitabı hazırlayıp yayınladığınız için teşekkürler Orhan Bey.

Devamını bekliyoruz.

Yük. Müh. Zeynep KAREL, EOQ (Avrupa Kalite Organizasyonu) Kalite Denetçisi, KALDER Ulusal Kalite Ödül Değerlendirmecisi