SW-CMM, 2003’TE KISMEN, 2005’DE TAMAMEN SONA ERİYOR

Aralık 2001’de CMMI V1.1 yayınlanmasından sonra SEI, SW-CMM modelinin ve eğitimlerinin artık yenilenmeyeceğini ve güncellenmeyeceğini ilan etmişti. Geçtiğimiz günlerde SEI tarafından SW-CMM eğitiminin 2003 yılı sonu itibariyle artık verilmeyeceği ilan edildi. SW-CMM baş değerlerdiricilerin (lead assessor) eğitimlerinin de aynı tarih itibariyle sona ereceğini ancak daha önce yetişmiş liderlerin SW-CMM değerlendirmelerini bundan iki yıl sonrasına, Aralık 2005’e, kadar devam edebileceklerini daha sonra CMMI değerlendirmelerinin tek değerlendirme standartı olarak kullanılacağı bildirildi.

http://www.sei.cmu.edu/cmmi/adoption/sunset-faq.html#products-services

Yazılım şirketleri ne yapacak?

Eğer bir şirket yazılım süreç iyileştirme çalışması yapıyorsa ve SW-CMM L2’ye ya da iş süreçleri ilgili bazı ilk hedeflerine henüz ulaşmamış ise iş hedeflerine ulaşana kadar çalışmalarına aynı (SW-CMM) modeli kullanarak devam etmelidir. Bunu yaparken veya hedeflerine ulaşır ulaşmaz, CMMI L2 olgunluk/yeterlilik seviyesine göz atmalı ve kendi iş hedeflerine uygun (işine yarar) hedeflerin olup olmadığına bakmalıdır. Tavsiye edilen bir sonraki adım, şirketin işine yarayacak hedeflerin hayata geçirilerek CMMI L2’ye ulaşılmasıdır.

Eğer bir şirket olgunluk seviyesi 2 ya da daha yüksek bir seviyede ise kendi süreçleri ile CMMI L2 süreçleri arasında bir eşleştirme (mapping) yapması ve aradaki farkları görmesi uygun olur.

İkinci seviyede bu farklılıkların öncelikle şunlar olması beklenir:

 • Yeni bir süreç alanı: Ölçme ve Değerlendirme (Measurment and Analysis),

 • Ölçme ve Değerlendirme genel özelliğinin (common feature) Uygulamanın Yönlendirilmesi (Directing Implementation) genel özelliği yeniden ele alınması

 • SW-CMM V2.0 Taslak C’deki kurumsal hedefleri de kapsayan tüm güncellemeler.

Eğer bir şirket olgunluk seviyesi 3 ya da daha yüksek bir seviyede ise bu farklılıkların öncelikle şunlar olması beklenir:

 • SW-CMM Mühendislik süreçlerinde aşağıdaki alanlara yapılan eklemeler:

  • İster Geliştirme (Requirements Development)

  • Teknik Çözümler

  • Ürün bütünleştirme (Product Integration)

  • Geçerlilik (Validation)

  • Doğruluk (Verification)

 • 3. seviyeye eklenen iki yeni süreç

  • Karar analizi ve çözüm (Desicion Analysis and Resolution)

  • Risk Yönetimi

 • Ek olarak yukarıda 2. seviye farkları

 http://www.sei.cmu.edu/cmmi/adoption/migration.html#how.should

SW-CMM Level 2 (Version 1.1)

Key Process Areas

CMMI Level 2 (Version 1.1)

Process Areas

SW Requirements Management

Requirements Management

SW Project Planning

Project Planning

SW Project Tracking and Oversight

Project Monitoring and Control

SW Subcontract Management

Subcontract Management

--

Measurement and Analysis

SW Quality Assurance

Process and Product Quality Assurance

SW Configuration Management

Configuration Management

SW-CMM Level 3 (Version 1.1)

Key Process Areas

CMMI Level 3 (Version 1.1)

Process Areas

--

Requirements Development

SW Product Engineering

Technical Solution

Product Integration

Peer Reviews

Verification

Validation

Organization Process Focus

Organizational Process Focus

Organization Process Definition

Organizational Process Definition

Training Program

Organizational Training

Integrated SW Management

Integrated Project Management

Risk Management

Intergroup Coordination

Integrated Teaming

Decision Analysis and Resolution

Organizational Environment for Integration